پروژه ها / طراحی مالتی مدیا

پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیا همسایگان به سفارش یونیسف ایران

  • دسته بندی : طراحی مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیای همسایگان به سفارش یونیسف ایران
این مالتی مدیا شامل چند فصل که هر فصل زندگینامه یکی از
نخبگانی که در کشور ما تحصیل و رشد کرده و سپس به 
کشورهای خود برگشته اند را روایت میکند ، شامل عکس ها و فیلم
های مرتبط ، کتاب مصور ، صدا ، تصویر و جلوه های ویژه می باشد .
تکنولوژی های استفاده شده :
- فلش (flash)
- xml
- 3dmax