پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

رزرو آنلاین میز رستوران در گرجستان

  • دسته بندی : نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

طراحی crm و وب سایت رزرو آنلاین رستوران ها

امکانات :
-طراحی وب سایت رزرو آنلاین به 3 زبان
- رزروآنلاین میز در بازه های زمانی دلخواه
-سیستم مدیریت رزرو ها و میز ها و ظرفیت میز ها
-مدیریت مشتریان
- پنل مدیریتی و آمار مربوط به رزرو ها و مشتریان
- باشگاه مشتریان
-سیستم crm مورد نیاز
 نمایش پروژه