پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

نرم افزار تحت وب اتوماسیون مدیریت باشگاه مشتریان زیماپت

  • دسته بندی : نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

شامل بخش های :
- مدیریت اطلاعات مشتریان
- ثبت آفر به عنوان درصدی از خرید فاکتور به عنوان امتیاز
- قابلیت پرداخت قسمتی از هزینه فاکتور از امتیازات کسب شده توسط مشتری
- ارسال پیامک های مختلف سیستماتیک از جمله تولد مشتری و حیوان خانگی و ...
- مدیریت مالی فاکتور ها و امتیازات
- مجهز به سیستم کالر آی دی  ( نمایش اطلاعات مشترک و امتیاز وی در زمان تماس تلفنی )
- مطابقت با سیستم های مختلف از جمله گوشی و تبلت
- ...