پروژه ها / طراحی مالتی مدیا

پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیا شرکت هتل سازی دریا

  • دسته بندی : طراحی مالتی مدیا

طراحی و اجرای مالتی مدیای شرکت هتل سازی دریا
این مالتی مدیا جهت معرفی خدمات ، هتل های طرف قرارداد ، تیزهای تبلیغاتی
شرکت و هر آنچه مورد نیاز اطلاع رسانی این شرکت برای مشترکین خویش می باشد
اجرا گردیده است
تکنولوژی استفاده شده :
- فلش (flash)