پروژه ها / طراحی مالتی مدیا

پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا پروژه ها / طراحی مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیا انجمن تجهیزات پزشکی ایران ( آمدال)

  • دسته بندی : طراحی مالتی مدیا

طراحی و اجرای مالتی مدیای انجمن تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ایران
این مالتی مدیا جهت نمایش مشخصات ، محصولات و خدمات شرکت های عضو این انجمن
جهت ارائه در نمایشگاه به 2 زبان فارسی و انگلیسی اجرا شده است .
تکنولوژه های استفاده شده :
- فلش (flash)
- xml